סקרי עובדים

סקרים המבוצעים בקרב עובדים, במטרה להבין באופן ברור את עמדותיהם בקשר לנושאים הקשורים למקום עבודתם

שימוש בחברת סקרים חיצונית מאפשר לעובדים להתבטא ביתר חופשיות ולהביע את עמדותיהם האותנטיות