top of page
איסוף מידע שיווקי בשטח

איסוף מידע בשטח 

לעתים יש צורך לאסוף מידע בעל אופי שיווקי בצורה גלויה או סמויה.

בין היתר:
 

  • איסוף ומיפוי מידע שיווקי:  כאשר חברה רוצה לפרוץ לשוק חדש ומעוניינת לקבל מידע גלוי הנמצא אצל המתחרים, למשל פרסום בנקודות המכירה.

  • תצוגת מוצרים בנקודות מכירה: עבור יצרנים ומשווקים, כיצד נראים מוצריהם בנקודות המכירה, האם השילוט שלהם בולט, האם מוצריהם בולטים על המדפים?

  • מספר עוברים ושבים באזור מסוים: ניטור מספר העוברים ושבים באזור מסוים, כחלק מאיתור מיקומים לחנויות פיזיות.

הפצת שאלונים למילוי עצמי

שאלונים למילוי עצמי הם סקרים שבהם קהל היעד מתבקש למלא אותו בעצמו.

לעתים עולה הצורך בלחלק לקהל רב שאלונים למילוי עצמי בקרב אנשים הנוכחים במיקום מסוים. 

הסיבה העיקרית לחלק לקהל היעד שאלונים למילוי עצמי היא כאשר נוצר צורך לקבל מידע משאלונים רבים, וניתן לקבל אותו בחלון הזדמנויות קצר. למשל כאשר רוצים לראיין נוסעים שממתינים לאוטובוס או לרכבת, וישנן דקות ספורות עד שהם לא יהיו במקום. חלוקת השאלונים מאפשרת לקבל מאות ואף אלפי שאלונים מלאים.

​במקרים שכאלה אנו יכולים לחלק לקהל המשיבים הפוטנציאלי שאלונים למילוי עצמי. העבודה כוללת חלוקת השאלונים, איסופם בחזרה, מעקב אחר השאלונים שחולקו וניתוחם על פי הצורך.

אנו מבצעים איסוף מידע שיווקי בשטח לרבות חלוקת שאלונים למילוי עצמי באמצעות סוקרים ועובדים מיומנים בנקודות רבות בו זמנית.

bottom of page