סקרים טלפוניים

סקרים טלפוניים הם סקרים המבוצעים באמצעות הטלפון.

בעבר היו מרבית הסקרים מתנהלים בדרך זו. כיום סקרים לקהל אקראי עברו ברובם להתבצע דרך רשת האינטרנט על ידי פאנל משיבים. סקרים טלפוניים כיום מבוצעים בעיקר כאשר הגורם שמעוניין בביצוע הסקר מעוניין לסקור מרואיינים מתוך אוכלוסיה ממוקדת ו/או מחזיק ברשימת הטלפונים של המרואיינים מתוך היותם לקוחותיו.

צופית סקרים וניהול פרויקטים

073-7262431 info@tsofit-skarim.com

צרו קשר