צופית סקרים וניהול פרויקטים|סקרים ומחקרי שווקים

סקרים ומחקרי שווקים

אנחנו חברת סקרים שמאפשרת לכם לקבל החלטות על בסיס מידע איכותי. לדעת מה חושבים עליכם לקוחות, לראיין משתמשים ואת כלל הציבור, ולקבל תמונה מדויקת באמצעות מחקרי שווקים.

אנחנו מגיעים לשטח בשבילכם. אנו מבצעים ראיונות, אוספים מידע בשטח, מנתחים את הנתונים, ומפיקים תובנות מן הסקרים באמצעות צוות המחקר שלנו, במגוון אמצעים. אנחנו מבצעים גם פרויקטים בהם נדרש מאיתנו לבצע סקרים מבלי לנתח אותם, ולהעביר את המידע הגולמי שנאסף לשם המשך עבודה.

סקר איכותי מורכב משני חלקים: תכנון הסקר והביצוע, וניתוח הסקר לאחר קבלת התוצאות. אנו שמים דגש על שני תחומים אלה.

האמצעים שבהם אנחנו משתמשים לבצע סקרים:

סקרי שביעות רצון לקוחות
סקרים בקרב לקוחות החברה
סקרים בנקודות המכירה
סקרים שמבוצעים בנקודות המכירה, בזמן או לאחר הקנייה
איסוף מידע בשטח
איסוף מידע שיווקי בשטח
סקרי נכסיות המותג
סקרים לבחינת נכסיות המותג
סקרי דעת קהל
סקרים בקרב דעת הקהל
בדיקות היתכנות
בדיקות היתכנות למוצרים חדשים, לשירות חדשים.
מחקרים לבחינת חסמי קנייה
מחקרים שיווקים לזיהוי חסמי קנייה. זיהוי החסמים יאפשר להפחית אותם ולהגדיל את המכירות
סקרים במיקור חוץ
איסוף מידע ללא צורך בניתוח שלו. העברת המידע הגולמי שנאסף לצורך המשך עבודה
סקרי תחבורה
סקרים בתחום התחבורה. עולים/יורדים, סקרי מוצא/-יעד, סקרים בקרב נוסעים
Show More

שלבים בביצוע הסקר - איך זה עובד?

1.הגדרה המטרה - בשלב הראשון מוגדרת מטרה אליה רוצים להגיע. מטרה יכולה להיות הגדלת מספר הלקוחות החדשים, שיפור שירות וכדומה.

2.תכנון - בהתאם למטרה שהוגדרה, בשלב זה אנו בוחנים מהו המידע הדרוש, איך ניתן להשיג אותו, ונבחנות האפשרויות השונות על הפרק. בשלב זה נכתב שאלון, ואנו סוגרים את כל הפרטים האחרים הדרושים לביצוע הסקר. נקבעת מסגרת הדגימה, מכסות וכדומה.

3.ביצוע - זהו השלב שבו מבוצעת עבודת השדה. השלב כולל בדיקה אחרונה של השאלון, תדרוך הסוקרים, ופיקוח על עבודתם. אנו מעדכנים את הלקוחות שלנו (מזמיני העבודה) אודות עמידה במכסות, ופרטים חשובים נוספים העולים במהלך העבודה.

4.ניתוח הממצאים - עם סיום התשאולים מועברים הנתונים הגולמיים לידי מנהל המחקר. מנהל המחקר בוחן את הנתונים, שאלה אחר שאלה, ומכין אותם לקראת הדו"ח הסופי.

5.הצגת הממצאים - בסיום אנו מגישים דו"ח מסכם. הדו"ח כולל את סיכום הפעילות, הצגת ממצאים סטטיסטיים בנוגע לשאלות בסקר וחיתוכים סטטיסטיים.  דו"ח כולל תובנות שעלו מן הסקר וכן המלצות לפעולה.

צופית סקרים וניהול פרויקטים

073-7262431 info@tsofit-skarim.com

צרו קשר