top of page

סקרי SMS

אנו מבצעים שירות של סקרים המתבצעים דרך מסרוני SMS. סקרים אלה מגיעים ישירות אל הטלפון הנייד של כל מרואיין פוטנציאלי.

נדגיש: שימוש בסוקרים אנושיים יביא תמיד מידע טוב יותר, אבל לעיתים מתוך רצון לחסוך בעלויות, או לקבל מידע בזמן מוגבל ביותר, שימוש בסקרי סמס  הוא שימוש כדאי.
 

הנסקרים הפוטנציאלים מקבלים הודעה עם קישור לתוך הסקר. עם פתיחת הקישור נפתח שאלון הנמצא בתוכנה ייעודית לביצוע סקרים. השאלון צבעוני וידידותי למשתמש. בתום המענה מקבל המשיב הודעת תודה וניתן לצרף אליה לינק למסרים אחרים שאפשר לשלוח.

יתרונות ביצוע סקרים אלה על ידינו הוא מענה גבוה יחסית, קבלת התראות על סקרים חריגים, כפי שיוגדר מראש, אפשרות לשלוח לינק אישי לכל מרואיין פוטנציאלי, כך שאנו יודעים במדויק מי השיב ומי לא, וכל מקבל סקר יכול להתחיל בשאלון ולסיים אותו במועד אחר.
 

מתי כדאי לשלוח סקרים באמצעות SMS
 

  • ניתן לשלוח סקרים אלה כאשר מדובר בסקר פשוט וקצר

  • מומלץ ביותר לביצוע סקרי שביעות רצון

  • כאשר לנסקרים יש קשר לגוף שרוצה לסקור אותם, למשל מרואיין שקיבל אתמול שירות

  • כאשר הגורם שמעוניין בביצוע הסקר, לא היה עושה אותו שלא בדרך זו, בגלל עלויות הביצוע בדרכים אחרות.

 

מתי פחות מומלץ להשתמש בסקר SMS
 

  • כאשר מדובר בסקר מורכב וארוך

  • כאשר שימוש בסוקרים אנושיים יאפשר לקבל יותר מידע ושיתוף פעולה מצד הנסקרים

  • כאשר לנסקרים הפוטנציאלים אין קשר ממשי לגוף שמעוניין במידע, ולכן הם פחות ירצו להשתתף בסקר

  • כאשר הסקר ממוען לאוכלוסיות מאותגרות טכנולוגית

 

bottom of page