top of page
ניהול פרויקטים 

ניהול פרויקטים 

אנו עוסקים בניהול פרויקטים בתחומים הבאים:

  • דיילי הסברה

  • דיילי תפעול

  • דיילי הדרכה

  • מוקד טלפוני לשיחות יוצאות. 

  • טיוב נתונים        

אנו מביאים את הידע שלנו מתחום סקרי השטח, ואת הידע בהפעלת מוקדי סקרים טלפוניים, לתחום ניהול הפרויקטים.

היכולת שלנו היא להפעיל עובדי שטח באזורים גאוגרפיים שונים בו זמנית, במגוון רחב של פרויקטים לתקופות זמניות.   

מה הקשר בין חברת סקרים לניהול פרויקטים?

בתחום ביצוע הסקרים ומחקרי השווקים ישנם קווים דומים לביצוע עבודות בתחום ניהול הפרויקטים. בין ביצוע סקרים ובקרות בשטח יש קווים דומים לביצוע פרויקטים בשטח. העבודה בניהול מוקד סקרים טלפוני דומה לפרויקטים המבוצעים במשרד. כמו כן, פרופיל העובדים שעוסקים בתחום הסקרים ומחקרי השווקים דומה לפרופיל העובדים שעוסקים בניהול פרויקטים. 

bottom of page