מחקר בקרב לקוחות נוטשים

סקרים אלה מבוצעים בקרב מי שהיו לקוחות בעבר, אך החליטו מסיבות שונות שלא להמשיך ולהיות עוד לקוחות.

מחקרים אלו נועדו לזהות את הגורמים לנטישת הלקוחות.

הממצאים מגלים שאחוז גבוה מקרב לקוחות שנטשו מסכימים להשיב לסקר, אף שאין להם רצון עוד להיות לקוחות.

דגש מיוחד בסקרים אלה הוא לאפשר למשיבים מלל חופשי על מנת לזהות את הסיפור מאחורי הגורם לעזיבה.

צופית סקרים וניהול פרויקטים

073-7262431 info@tsofit-skarim.com

צרו קשר