top of page
מחקרים בקרב לקוחות נוטשים

מחקרים בקרב לקוחות נוטשים

מחקר בקרב לקוחות נוטשים נועד לזהות ולאתר גורמים לנטישת לקוחות.

במחקר זה מבוצעת פנייה ללקוחות עבר של חברה, שביקשו להתנתק מהשירות ולא להיות עוד לקוחות של החברה. 

מחקר בקרב לקוחות נוטשים - איך זה מתבצע?

האמצעי הרלוונטי לקיים סקר בקרב לקוחות נוטשים הוא סקר טלפוני. 

אנו פונים ללקוחות עבר כחברת סקרים מטעם ספק השירות, ומבקשים מהם להשיב על שאלון קצר. מידת ההיענות להשיב לסקרים  אלו גבוהה מספיק בכדי לקבל מידע מהימן שניתן להפיק ממנו תובנות.

 

השאלה הראשונה אותה אנו שואלים היא מה הסיבה שבגינה ביקשת להפסיק להתנתק מהשירות. יתכן והלקוח ישיב שאינו צריך עוד את השירות, ובמקרה זה יש לשאול מדוע? 

שאלה נוספת היא מה צריך לקרות כדי שתשוב להיות לקוח?

בשאלון זה יש מקום למלל חופשי שבו הלקוח הנוטש יכול לומר מדוע עזב.

בשיחה עם חברת סקרים, שהנה גוף אובייקטיבי, ברוב המקרים זו ההזדמנות היחידה של חברות להבין מה עומד באמת מאחורי נטישת הלקוח. זו ההזדמנות היחידה של לקוח העבר לספר באופן חד וברור מדוע ביקש לעזוב.

לאחר ביצוע הסקרים אנו מציגים לכם:

  • את הגורמים לנטישת לקוחות.

  • את האמצעים להחזיר את אותם לקוחות

  • גולת הכותרת של הסקר היא המלל החופשי של הלקוח המציג את הסיבות לעזיבה. מתוך מלל זה ניתן לקיים תחקירי אירוע בתוך החברה.

 

מה היתרונות מביצוע סקר בקרב לקוחות נוטשים?

ביצוע סקרים אלה באופן שוטף, והתייחסות למה שעולה מתוך המידע שמספקים הנשאלים, מפחית את אחוז נטישת הלקוחות.


 

bottom of page