סקרים באינטרנט

סקרים באינטרנט הם סקרים שמתבצעים באמצעות האינטרנט בקרב חברים בפאנל משיבים לסקרים.

אם בעבר כשחברה רצתה לבצע סקר עם מרואיינים אקראיים היה עליה לגשש באפלה  משום שהסקרים התבצעו באמצעות הטלפון וזכו להיענות נמוכה, כיום ניתן לבצע סקר באמצעות האינטרנט כשמעוניינים לראיין קהל כללי.

פאנל המשיבים נרשמים לאתר האינטרנט ומקבל תגמול עבור כל ראיון שהשיב עליו.

חשוב לזכור:סקרים באינטרנט מתאימים כאשר הצורך הוא לראיין מתוך קהל אקראי. כאשר מדובר בסקרים לקהל ספציפי כגון לקוחות החברה, אנו ממליצים לקיים סקר טלפוני.

צופית סקרים וניהול פרויקטים

073-7262431 info@tsofit-skarim.com

צרו קשר