top of page
סקרים באינטרנט

סקרים באינטרנט

סקרים אלו הם סקרים שמתבצעים באמצעות רשת האינטרנט.

סקרים אלו מחולקים לשניים:

  • סקרים באמצעות פאנל משיבים

  • סקרי לקוחות הנשלחים לדואר אלקטרוני שלהם
     

סקרים בקרב פאנל משיבים

בעבר סקרים בקרב מדגם מייצג של האוכלוסיה היו מתבצעים באמצעות הטלפון. סוקרים היו מתקשרים למספרי טלפון בבתי אב, ומראיינים את מי שהסכים להשיב. הבעייה בסקרים אלה הייתה אחוז היענות נמוך, ובכך המדגם הפך לפחות מייצג. ככל שחלפו השנים, גדל גם מספר בתי האב שאינם מחזיקים בטלפון נייח.

כיום כאשר אנו רוצים לפנות לקהל יעד אקראי, שיטת הראיונות עברה לביצוע סקרים באינטרנט. 

איך זה מתבצע: כאשר רוצים לבצע סקר לקהל אקראי, נשלחים הסקרים לנרשמים לפאנל אינטרנטי. משתתפים אלו בפאנל הביעו את הסכמתם להשיב לסקרים אשר נשלחים אליהם לתיבת הדואר האלקטרוני, והם מקבלים תגמול על כל סקר שבו השתתפו. הסקרים נשלחים באופן אקראי לחברי הפאנל אשר מתאימים לפילוח הדומגרפי שדורש הסקר. לדוגמא,  סקרים שמיועדים לתושבי איזור הצפון, יישלחו רק למי שהצהירו בהרשמה שהם תושבי איזור זה. כנ"ל גם סקרים המיועדים לבני גילאים מסוימים, מגדר, יחס לדת וכדומה.

סקרי לקוחות

לחברות, ארגוני ומועדוני לקוחות יש פעמים רבות את פרטי הלקוחות שלהם, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני. כאשר גופים אלה רוצים לתשאל לקוחות, ניתן לפנות אליהם לתיבות הדואר האלקטרוני שלהם, ולבקש מהם להשיב לשאלון.

איך זה עובד?

אנו מתכננים את הסקר כפי שאנחנו מתכננים כל סקר אחר. לאחר מכן אנחנו מפיצים את הסקר באמצעות הדוא"ל. בסיום אנו מנתחים את התוצאות ומוציאים תובנות ומסקנות שעלו מן הסקר, כפי שמתנהל בכל סקר אחר.

המרואיין פותח את תיבת המייל שלו ומקבל קישור לסקר. אופן הביצוע הוא דומה לסקרי המסרונים.

סקרים בדואר אלקטרוני מתאים לסקרים לצרכנים וכן במגזר העסקי.

סקרים בדואל רלוונטיים כאשר הארגון שמזמין את הסקר מקיים תקשורת תמידית עם מי שהוא רוצה לתשאל, באמצעות הדואר האלקטרוני. למשל, מועדון לקוחות ששולח מדי פעם בפעם מסרים ללקוחותיו.

bottom of page