top of page

סקרי התחדשות עירונית

בניין המיועד להתחדשות עירונית

סקרי התחדשות עירונית הם סקרים שמתבצעים במסגרת תהליכים של התחדשות עירונית.  אנו מבצעים סקרים חברתיים הכולל מיפוי של המתגוררים במתחם המיועד להתחדשות, איסוף מידע אודות האוכלוסייה המתגוררת במקום,  העדפותיהם, קשייהם וצורכיהם.

אנו מבצעים את עבודת השדה  של איסוף הנתונים וביצוע הראיונות.

ביצוע עבודת השדה - איך זה עובד?

ראשית אנו מקבלים את רשימת הבניינים בהם הדיירים מיועדים להשיב על השאלון, וקהל היעד (האם מראיינים בעלי דירות בלבד או גם שוכרים?). אנו עוברים על השאלון לוודא שהוא כתוב באופן תקין ובנוי היטב מבחינה מחקרית. 

בהמשך מבוצע הסקר על ידי סוקרים מיומנים אשר דופקים על דלתות כל הדירות במתחם. בכל פרויקט שכזה נמצא במקום אחראי על סוקרים לשם סיוע לסוקרים, פיקוח ובקרה על הסקר.

 

הסוקרים פוקדים את הדירות מספר פעמים, בהתאם למסוכם, על מנת להשיג דיירים שלא שהו בביתם, בעת שהסוקרים דפקו על דלתם.  

 

אנו מנהלים רישום מדוקדק לגבי כל דירה במתחם והסטטוס שלה: האם בוצע סקר, דיירים לא היו בביתם, דירה ריקה, קטין בדירה (ולכן לא ניתן לראיין) וכדומה.  

אנו מקפידים על קיומו של מדגם מייצג בין הדיירים במתחם (עוברים בין כל הבניינים והכניסות, פונים לכלל האוכלוסיה במתחם).

בסיום העבודה אנו מגישים את התוצאות הגולמיות. 

היתרונות:

  1. ביצוע הראיונות ואיסוף המידע מתבצע באופן מהיר יותר.

  2. מיצוי טוב יותר של מספר המרואיינים האפשרי - אנחנו מצליחים לאסוף מידע רב יותר בזכות זה שאנו מצליחים לראיין ולהגיע אל יותר מרואיינים במתחם ההתחדשות העירונית.

  3. כחברה שעוסקת בתחום הסקרים ומחקרי השווקים אנו שמים דגש על איכות הראיונות ותהליך איסוף המידע, ונותנים עין מקצועית בנושאים כגון בניית השאלון, ניסוח שאלות וכדומה.   

  4. כנגזרת של סעיפים 1 ו-3, הסקרים שאנחנו מבצעים נעשים ביעילות מבחינת המשאבים הנדרשים לבצע את הסקר.

מהי הדרך הטובה ביותר לבצע ראיונות ואיסוף מידע בסקרי התחדשות עירונית?

על פי נסיוננו הפתרון המועדף ביותר לקבל מידע מתושבים הוא באמצעות סקרים מדלת לדלת, מכמה סיבות:

  • אחוז המענה באמצעי זה הוא הגבוה ביותר מבין כל האפשרויות האחרות.

  • באמצעות ראיונות פנים אל פנים אנו זוכים לשיתוף פעולה מצד דיירים זמניים בשכונה או אוכלוסיות שלא היו עונות על סקר בדרך אחרת.

  • באמצעי זה אנו לא תלויים ברמת איכות ודיוק הפרטים האישיים של הדיירים אם יש (טלפונים או כתובות דואר אלקטרוני)

  • ביצוע סקרים אלו באמצעות ראיונות מבית לבית מאפשר לקבל מידע באיכות הגבוהה ביותר. ביצוע הסקר על ידי סוקרים מיומנים באופן פרונטאלי מאפשר להתגבר על מכשלות הבנה, שפה ומורכבות הסקר. 

 

bottom of page