קבוצות מיקוד

קבוצות מיקוד הן כלי במחקר איכותני שבמסגרתו מתכנסת קבוצה של אנשים ומחווה את דעתה סביב נושא מסוים.

 

כלי זה של מחקר שיווקי מאפשר להבין תופעות, לשמוע חוות דעת מפורטת, להבין את מכלול הרגשות והתחושות כלפי המוצר.

 

איך מתנהלת קבוצת מיקוד?

קבוצה של כשמונה עד עשרה משתתפים נאספת במקום מסוים. לכל קבוצת מיקוד יש קהל יעד מתאים. לאחר גיוס המשתתפים נקבע מועד המפגש. המפגש מונחה על ידי מנחה מומחה בניהול קבוצות מיקוד. הוא  מציג למשתתפים את הנושא בו עוסקת קבוצת המיקוד. במהלך הדיון המשתתפים מחווים דעתם על שורה של נושאים הקשורים לנושא הנדון. 

 

המשתתפים נשאלים שאלות מנחות, הם מביעים את עמדותיהם וחושפים את רגשותיהם כלפי הנושא הנדון. המשתפים בקבוצה המשתתפים משתפים במידע באופן עמוק ונרחב. 

 

הדיון נערך במשך כשעה וחצי. . בסיומו מקבלים המשתתפים תגמול על השתתפותם בקבוצה.

לאחר מכן  אנו כותבים דו"ח המסכם את האירוע. סיכום עמדות המשתתפים, משפטי מפתח שעלו, רעיונות שהועלו, חילוקי דעות בקבוצה, עמדות, רגשות ומחשבות. 

 

הדו"ח הסופי כולל פרטים מתוך קבוצת המיקוד וכן מסקנות והמלצות שעלו בקבוצת המיקוד. 

 

המשתתפים בקבוצת המיקוד

חברי הקבוצה המוזמנים לפאנל ישתייכו לקהל היעד. מתוך קהל היעד הרלוונטי ייבחרו משתתפים המייצגים קבוצות מגוונות בחברה. כדי לבדוק התאמתם המשתתפים ישיבו תחילה על שאלון לבדיקת התאמתם ומתוך המשיבים יבחרו המתאימים ביותר.

 

קבוצת מיקוד אינטרנטית

למפגש פנים אל פנים יתרונות רבים, אך ניתן לקיים קבוצות מיקוד באמצעות כלים טכנולוגיים, תוך הימצאות המשתתפים במרחבים שונים. לא רק בתקופת הקורונה.