© 2017 by Tsofit-Skarim

Proudly created with wix.com

בקרות לקוח סמוי

אנו מתמחים בביצוע בקרות לקוח סמוי – בקרות בהן לקוח מתחזה מטעמנו מגיע אל העסק/הארגון כדי לקבל שירות ככל לקוח אחר, ולאחר מכן אנו מעבירים דו"ח אודות השירות שניתן, אודות פעולת אנשי המכירות של הארגון ואודות עמידה בנהלים. בקרות אלה מתאימות לכל עסק/ארגון המקיים מגע עם קהל לקוחות

סוגי הבקרות:

1.בקרות  פרונטליות - ביצוע בקרות לקוח סמוי ברשתות קמעונאיות וארגונים שונים. הלקוח הסמוי נשלח אל מקום הבדיקה ומקבל שירות באופן פרונטאלי. במסגרת זו נבדק השירות שניתן ללקוח, יעילות נציגי המכירות, עמידה בנהלים ועוד.

 

2. בקרות טלפוניות - מדידת השירות הניתן דרך הטלפון באמצעות נציגינו מתקשרים ומודדים את מידת השירותיות והמכירתיות של הנציג הטלפוני. במסגרת זו נבדקים זמן ההמתנה לקבלת מענה, מידת שירותיות הנציג ומכירתיות הנציג הטלפוני. הבקרות מוקלטות. מבוצע עבור מוקדים הנותנים שירות טלפוני, מוקדי הזמנות וכדומה.

 

3.בקרת מתחרים – מדידת השירות הניתן ע"י המתחרים: מחירים, התנהלות מול לקוחות ועוד באמצעות לקוח סמוי.

 

4.בקרות דיול - ביצוע בקרות על דיילי מכירות. תפעול דוכני דיילות, נראות הדוכנים, עד כמה הדיילים גורמים ללקוח פוטנציאלי להתעניין במוצר.

 

 

מלבד הדיווח השוטף הרגיל, אחת לתקופה תקבלו דו"ח עם סקירה מפורטת  אודות חוויית הלקוח מלווה בהמלצות פרטניות ופרקטיות