top of page
סקרים במיקור חוץ

סקרים במיקור חוץ

אנו מבצעים גם סקרים במיקור חוץ הכוללים את ביצוע עבודת השדה ללא ניתוח הנתונים.

ביצוע עבודת השדה על ידינו מאפשר את ביצוע הסקר במהירות, יעילות ומקצועיות, על ידי חברת סקרים מן המניין.

בין הסקרים המבוצעים:

סקרי תחבורה

סקרים מבית לבית

איסוף מידע שיווקי בשטח וחלוקת שאלונים למילוי עצמי

איך זה עובד?

1.אנחנו מקבלים את המידע אודות קהל היעד, זמני ומקום הביצוע, מכסות, הגבלות וכדומה.

2.אנחנו דואגים לחלק הלוגיסטי, להדרכה, הצבה ולפיקוח על העובדים.

3.תוך כדי עבודה אנו מעדכנים את מזמין העבודה אודות ביצועה.

4.בסיום אנו מגישים את הנתונים הגולמיים שאספנו וכל מידע אודות ביצוע העבודה.

bottom of page