top of page
כמה עולה לבצע סקר?

כמה עולה לבצע סקר?

מחירו של סקר מורכב מכמה גורמים. מרכיב עיקרי בתמחור הוא כמות השעות שנדרשת לבצע את עבודת המחקר.

כמות השעות שתידרש על מנת לבצע את עבודת המחקר תלויה בממספר גורמים ובהם:

  • האם ישנו סינון מקדמי - כלומר, האם כל מי ששייך לאוכלוסיית הסקר והסכים להשיב לו יכול להשתתף, או שמא ישנה שאלת סינון, שמורידה את מספר המרואיינים שיכולים להשתתף. לדוגמא, סקר בנקודת המכירה שבו מראיינים רק לקוחות שרוכשים את המותג באופן קבוע ולא ניתן לראיין לקוחות שאינם נאמנים למותג . עניין זה מצריך פנייה ליותר מרואיינים פוטנציאליים.

  • מהו אורך הסקר? כמה שאלות הוא כולל? מה חלקן של השאלות הפתוחות בסקר מתוך כלל השאלות? עד כמה השאלות בסקר פשוטות למענה או מורכב להשיב עליהן? האם סוג השאלות מצומצם או יש מגוון רחב של שאלות?

  • מה הקלות שבה ניתן יהיה לדגום את האוכלוסיה הרלוונטית לסקר. ישנן אוכלוסיות שמשתפות יותר פעולה, וישנן שפחות.  מידת המעורבות של לקוחות בקניית מוצר או קבלת שירות, משפיעה אף היא על הנכונות להשיב לסקר.

  • מהו מספר המרואיינים הפוטנציאלי. ככל שיש יותר מרואיינים פוטנציאליים, כך פוחתת כמו השעות שתדרש לבצע את הסקר.

גורמים נוספים שנלקחים בחשבון בתמחור סקר:

  • האם הסקר הוא סקר טלפוני, ראיון פנים אל פנים (סקר שטח), או סקר באמצעות האינטרנט או SMS?

  • מהו לוח הזמנים לביצוע הסקר? מה מידת הגמישות במועדי ביצוע הסקר?

  • האם בביצוע הסקר מתוככנת מראש כמות השעות שתידרש, או ישנו יעד של סקרים אליו יש להגיע?

  • האם נדרשים סוקרים דוברי שפות שאינן עברית?

  • האם לשם ביצוע הסקר נדרש לבצע את עבודת השדה בלבד, או ישנו צורך גם לנתח את הממצאים.

bottom of page